Licenses and Registrations

REGISTRATIONS

 • Kementerian Kewangan Malaysia – Bekalan & Perkhidmatan (357-01000400)
 • Kementerian Kewangan Malaysia – Syarikat Bumiputera (357-01000400)
 • CIDB – Pendaftaran Kontraktor (0120021126-SL077836

Kategori G7

 • B01 (Fasiliti Bangunan Penjagaan Kesihatan)
 • B01 (Fasiliti Bangunan Penjagaan Kesihatan)
 • B04 (Kerja Am Bangunan)
 • B24 (Kerja penyenggaraan bangunan)
 • B29 (Kerja bangunan kesihatan)
 • CE21 (Kerja-Kerja Am Kejuruteraan Awam)
 • F01 (Fasiliti Bangunan dan Infrastruktur Am)
 • F02 (Fasiliti Bangunan Penjagaan Kesihatan)
 • M06 (Peralatan Perubatan)
 • M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai)
 • CIDB – Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) (0120021126-SL077836)

Kategori G7 

 • B (Pembinaan Bangunan)
 • CE (Pembinaan Kejuruteraan Awam)
 • F (Fasiliti)
 • ME (Mekanikal & Elektrikal)
 • Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) – Syarikat Bumiputera (0120021126-SL077836)
 • Suruhanjaya Tenaga – Pendaftaran Orang Kompeten (PJ-T-1-B-1970-1999)
 • Matrade – Syarikat Eksport Berdaftar (31390)

LICENSES

 • Lesen C, E ,H – Membeli, Memiliki, Mengeksport, Mengguna, Mengimport dan Menyelenggara Radas Penyinaran (LPTA/A/1086)
 • Wholesaler’s Type B License (Poison Act 1952)- Mercury (MB 0031/2015)
 • Lesen Tred, Perniagaan dan Perindustrian – MBPJ (L950000115156)
 • Royal Malaysia Custom – Service Tax Act 1975 (W10-CP-11000957/2011)